برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

Arash Khaki

Arash Khaki ranked in Stanford study of the world's top 2% of scientists
1399/09/19
Visits:329

  Vision:
  This research center is approved by Iranian Ministry of Health and Medical Education (http://www.behdasht.gov.ir/) since 2010. The Women's Reproductive Health Research Center is committed to develop to a top accredited research center in the north-west of country to move the center toward achieving leadership of applied and fundamental researches that can be used to improve women' health and well-being.

  Mission:
  Research department and journals of this center in research and development of women’s health reproduction sciences is working with all scientist and researcher in world. As a first and unique center of research in north-west of Iran in the field of women's health, we are intended to be excellent in the 2015 by providing systematic effective high quality and timely used services in the field of research, education, and clinical care to enhance women's health by active manner to assist the center to achieve these goals by the pursuing approaches:

  1. Rendering basic and applied- researches

  2. Empowering scientific and academic groups

  3. Enhancement community health knowledge

  4. Enhancing intra and inter department collegiality in working relations

  5. Enhancing national and international collaboration and co-operation

  6. Application of research outcomes to improve the quality of community health services

  survey

  journal  Crescent Journal of Medical and Biological Sciences

  Index in ISI


  Chemical abstracts

  EMBASE


  journal

  ou


  International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences

  Index in ISI and Scopus