برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English

Contact Us

Address:Tabriz - South Army Street - Al-Zahra Educational Center

  Postal code: 5138665793

Telex: 04135541221

   email:
   wrhrcenter@gmail.com
wrhrcenter@tbzmed.ac.ir